CAT ร่วมแสดงความยินดี กรมเจ้าท่า ครบรอบ 160 ปี

     วันนี้ (5 สิงหาคม 2562) นายเปรมชัย ใจกว้าง  ผู้จัดการฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล อาทิ กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ กิจกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ ฯลฯ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 160  ปี โดยมี นายณัฐ จับใจ  รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้รับมอบ ณ กรมเจ้าท่า แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ