CAT จัด Free WiFi ความเร็วสูง หนุน AOT เปิดตัว AOT DIGITAL AIRPORTS ภายใต้ชื่อบริการ Free Airport Google WiFi by CAT

20.08.2019

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว AOT DIGITAL AIRPORTS
ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT พร้อมผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ร่วมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ ควอเทียร์แกลลอรี่ ชั้น M ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 

การพัฒนานวัตกรรมสนามบินมีชีวิตหรือ AOT DIGITAL AIRPORTS มุ่งปรับรูปแบบการให้บริการของสนามบินให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการอย่างครบวงจร โดย CAT ได้จับมือ Google สนับสนุนบริการ Free WiFi ความเร็วสูงให้กับผู้ใช้บริการสนามบิน ทั้ง 6 แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ AOT สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ทั้งเร็ว แรง และฟรีโดยไม่จำกัดเวลา ในชื่อ Free Airport Google WiFi by CAT


 


 


ใช้งานง่ายและสะดวก
วิธีใช้งาน เมื่อเข้าสู่พื้นที่ให้บริการ 
เปิดสัญญาณ WiFi 
แล้วเลือกเครือข่ายไวไฟ Free Airport Google WiFi by CAT 
จากนั้นลงทะเบียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ แล้วกด Login ก็จะสามารถใช้ฟรี WiFi ความเร็วสูงสุดถึง 30/30 Mbps ได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งผู้ใช้สามารถลงทะเบียนล็อกอินได้โดยไม่จำกัด 

สนามบินทั้ง 6 แห่ง ของ AOT ที่เปิดให้บริการ Free Airport Google WiFi by CAT 
1    สนามบิน สุวรรณภูมิ
2   สนามบิน ดอนเมือง
3   สนามบิน ภูเก็ต
4    สนามบิน เชียงใหม่
5    สนามบิน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
6   สนามบิน หาดใหญ่