โครงการประกวดหนังสั้น CAT Short Film 2019 "ขับเคลื่อนทุกความสําเร็จด้วยเทคโนโลยี"

 

 

         โครงการประกวดหนังสั้น CAT Short Film 2019 โดยนําเสนอภายใต้หัวข้อ "ขับเคลื่อนทุกความสําเร็จด้วยเทคโนโลยี" งานประกวดภาพยนตร์สั้นที่ใช้ เทรนด์ของการสื่อสารมาเป็นแกนหลักเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของความ สําเร็จและแรงบันดาลใจในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในยุคที่การสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้อง กับชีวิตประจําวัน ผ่านการนําเสนอในรูปแบบหนังสั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมเกิดความตระหนัก เปิดมุมมองใหม่ ฉุกคิด และ ได้รับแรงบัลดาลใจใหม่ๆ ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดจะได้ฝึกคิดวิธีการนําเสนอ เรื่องราวที่สร้างมุมมองใหม่อีกด้วย ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีส่วนประกอบของฉากหรือเนื้อหา บางส่วนสื่อให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในชีวิตประจําวันปัจจุบันอย่างเหมาะสม  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร ได้ที่ https://www.catshortfilm2019.com/   ตั้งแต่วันนี้ - 20 กันยายน 2562