CAT ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 17 ปี

       วันนี้ (3 ตุลาคม 2562) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ สคร. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 17 ปี โดยมี นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร  ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ