CAT จัดกิจกรรมสัมพันธ์เชิงสันทนาการ “CAT Cool Cool 2019” เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหน่วยงานผู้ประกอบการ

   

 

    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดกิจกรรมสัมพันธ์เชิงสันทนาการ “CAT Cool Cool 2019” เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของฝ่ายบริการหน่วยงานผู้ประกอบการ โดยมีลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 28 - 29 กันยายน 2562