CAT นำ IoT หนุนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี ก้าวสู่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ จุดประกายเด็กไทยให้มีใจรักเกษตรไฮเทค

      นายชาตรี เชื้อสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วย นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ส่งมอบระบบเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สำหรับการทำเกษตรยุคดิจิทัลให้แก่โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และนางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ เป็นผู้รับมอบ โดย CAT ได้จัดทำระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ สำหรับใช้ในการควบคุมคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิต ช่วยส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันและสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562