กสทช. ร่วมกับ CAT ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ภายใต้โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารเฉลิมพระเกียรติฯ

     วันนี้ (6ตุลาคม 2562) พันเอก สรรพชัย หวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ร่วมกับ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) และคณะผู้บริหาร กสทช. โดยร่วมกันรื้อสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งาน และมัดรวบสายสื่อสารฯ ให้เป็นระเบียบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามภายใต้โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิษก พุทธศักราช 2562 เส้นทางถนนพระราม 9 ถึงแยกผังมือง ระยะทาง 2 ฝั่ง รวม 1.7 กิโลเมตร