คณะผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน CAT Tower บางรัก

      วันนี้ (29 ตุลาคม 2562) คณะผู้บริหารจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบ Network Operation Center (NOC) และ Internet Data Center (IDC) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30 CAT Tower บางรัก กรุงเทพฯ