คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ Digital Park Thailand จังหวัดชลบุรี

     คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ดีอีเอส) นำโดย นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประธาน กมธ.ดีอีเอส พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการ Digital Park Thailand รวมทั้งเยี่ยมชมสถานีดาวเทียม และสถานีเคเบิลใต้น้ำ โดยมี ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ NGDC บริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์โทรคมนาคมศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562