CAT ร่วมแสดงความยินดี กรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 86 ปี

     วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2562)  นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กสท  โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 86 ปี โดยมี นายกมล หมั่นทำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน  เป็นผู้รับมอบ ณ กรมท่าอากาศยาน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ