Asia Pacific Satellite Communications Council (APSCC) สำนักงานประเทศเกาหลีใต้ นำคณะผู้เข้าร่วม Workshop ISU Youth เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี

      นายธานินท์ หยวกขาว ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม บริษัท กสท โทรคมนาคม  จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมของ CAT ในโอกาสที่ Asia Pacific Satellite Communications Council (APSCC) สำนักงานประเทศเกาหลีใต้ นำคณะผู้เข้าร่วม Workshop ISU Youth เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งเยี่ยมชม CAT data center Nonthaburi II ณ ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562