มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ผลดำเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงิน บมจ. กสท โทรคมนาคม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ก่อน สตง. ตรวจสอบ)

มติที่ประชุม 

        รับทราบฐานะการเงิน ผลดำเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงิน บมจ. กสท โทรคมนาคม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก่อน สตง. ตรวจสอบ) ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา