CAT มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 สนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ให้กับกระทรวงสาธารณสุข

     นายเปรมชัย ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นผู้แทนมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ในการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบด้วย ชุด PPE, Face Shield, หน้ากากอนามัย, ถุงมือยาง, แอลกอฮอล์แบบแกลลอน, เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 50 ML/500 ML และขวดแบบสเปรย์/ปั๊ม โดยมี นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563