กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี

   นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ พลตรี วรชัย อินทะกนก รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ในโอกาสนำคณะผู้บริหารฯ เข้าศึกษาดูงานพร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของ CAT อาทิ บริการ SD-WAN, Cloud, Data center, Security Operations Center (SOC) และ e-learning ณ ห้องบรรยายสรุป NCC อาคาร 3 ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563