CAT ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ครบรอบ 74 ปี

    วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563)  นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ครบรอบ 74 ปี  โดยมี คุณสินธนา โรจนะสมิต เลขาฯ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบางกอกโพสต์ ถนนระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ