มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง รายงานผลดำเนินงานและสภาพคล่องทางการเงิน บมจ. กสท โทรคมนาคม สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ก่อน สตง. สอบทาน)

มติที่ประชุม 

       รับทราบผลดำเนินงานและสภาพคล่องทางการเงิน บมจ. กสท โทรคมนาคม สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ก่อน สตง. สอบทาน) ตามที่เสนอ

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา