CAT ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Kick off Workshop) ในโครงการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) 

   วันนี้ (5 ตุลาคม 2563)  ดร.วิชัย ดีเจริญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มดิจิทัล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Kick off Workshop)  ในโครงการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)  โดยมี นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล  ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช.  เป็นประธาน  ซึ่งโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ Government Data Center and Cloud service หรือ GDCC เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรวมศูนย์การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ขาดความพร้อมด้านการดูแลศูนย์ข้อมูลและขาดบุคลากร ดำเนินการโดย สดช. และ CAT ภายใต้กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Analytics Framework) ที่จะกำกับมาตรฐานการพัฒนาใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ณ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา