CAT รับมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ประเภท ชมเชย ด้านนวัตกรรม 

    วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.)ภายใต้แนวคิด“รัฐวิสาหกิจร่วมใจไทยปลอดภัยเข้มแข็ง STAY SAFE AND STRONG TOGETHER” โดยในปีนี้ CAT ได้รับมอบรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น  ประเภท ชมเชย ด้านนวัตกรรม ประจำปี 2563 จาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง         โดยมี  พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้ารับรางวัล ในชื่อโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเส้นทางทราฟฟิค (Routing Management System : RMS) ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนการให้บริการกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์ของ CAT มีหลักการทำงานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการเลขหมาย ราคาซื้อราคาขายทราฟฟิค การจัดการข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการ ตลอดจนช่วยจัดการเส้นทางให้สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และลดความสูญเสียจากการลักลอบใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในรูปแบบของ International Revenue Sharing Fraud (IRSF) และ Arbitrage Fraud ที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา