ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

สำนักการโยธา จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุก ในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระยะที่ 2

05.01.2016

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุก ในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระยะที่ 2 โดยจะมีการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็น สาระสำคัญของโครงการ และขั้นตอนกระบวนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองจัดกรรมสิทธิ์ โทร. 02-246-0258 และ ดูรายละเอียดของโครงการต่างๆ ได้ที่ www.bkk-land-acquisition2.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา