ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558

15.02.2016

     พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้ ในมาตรา 13 กำหนดให้ กรมการสรรพกําลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการกำลังพลสำรอง (คกส.) มีอำนาจหน้าที่ วางแผนและประสานงานการดำเนินการของ คกส. รวบรวมเอกสารและข้อมูล ตลอดจนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในกิจการกำลังพลสำรอง รวมถึงเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานในการดำเนินงานทั้งปวงเกี่ยวกับกิจการกำลังพลสำรองและสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558 ได้ที่เว็บไซต์กรมการสรรพกำลังกลาโหม http://dmd.mod.go.th และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-501-6779

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา