OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ / ประธานกรรมการ

การศึกษา/การอบรม 

  •  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  รุ่นที่  29   
  •  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลักสูตรหลักประจำชุดที่  68
  •  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  (ปรอ.)  รุ่นที่  26  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่  255 

ประสบการณ์ทำงาน  

  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  กองทัพบก                                                                                        
  • รองเสนาธิการทหารบก
  • เจ้ากรมการทหารสื่อสาร  กรมการทหารสื่อสาร  กองทัพบก           
  • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร  กองทัพบก                                                            

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

  • ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท

     ไม่มี

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา