OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  • Master of Science in Electrical Engineering University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ช่องทางการติดต่อ

  • e-mail : tanwadee.w@cattelecom.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา