OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

นายวรรณชัย บุญบำรุง / กรรมการ

การศึกษา/อบรม

  • ปริญญาเอก กฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยสตารส์บูร์ก ฝรั่งเศส 

  • ปริญญาโท  กฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยสตารส์บูร์ก ฝรั่งเศส 

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์ทำงาน

  • รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

  • กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท

  • ไม่มี

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา