OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย  / กรรมการ

การศึกษา/การอบรม 

  •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ Youngstown State University, Ohio สหรัฐอเมริกา
  •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  •  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 44 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  •  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  •  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   

ประสบการณ์ทำงาน  

  •  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  •  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  •  ที่ปรึกษาด้านการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน                                                       

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

  •  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                                         

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท

  •    ไม่

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา