OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ / กรรมการ

การศึกษา/การอบรม 

  • Ph.D. (Management of Technology) Vanderbilt University, U.S.A.   
  • M.S. (Management), North Carolina State University, U.S.A.
  • B.S. (Computer Science), University of Miami, U.S.A.

ประสบการณ์ทำงาน

  • ช่วยราชการในตำแหน่ง  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
  • อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กรรมการอิสระ  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
  • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา    

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

  • อาจารย์ประจำ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท

  •  ไม่มี

 

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา