ดาวน์โหลด เอกสาร

ศูนย์รวมเอกสารต่างๆของบริษัท

# ชื่อ หมวด ยอดดาวน์โหลด ไฟล์
1 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2 รายงานทั่วไป 500 ดาวน์โหลด
2 แบบคำขอใช้บริการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน บริการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน 723 ดาวน์โหลด
3 C internet_GOD_15sec_withsub Clip VDO C Internet 667 ดาวน์โหลด
4 C internet_GOD_30sec_withSub Clip VDO C Internet 383 ดาวน์โหลด
5 C internet_HAPPINESS_30sec_withSub Clip VDO C Internet 520 ดาวน์โหลด
6 รายงานคุณภาพการให้บริการประเภทโทรศัพท์พื้นฐานแบบอยู่กับที่ รายงานทั่วไป 269 ดาวน์โหลด
7 CAT Logo สัญลักษณ์/รูปภาพ 2323 ดาวน์โหลด
8 Template Power Point CAT Thai สัญลักษณ์/รูปภาพ 570 ดาวน์โหลด
9 Template Power Point CAT ENG สัญลักษณ์/รูปภาพ 419 ดาวน์โหลด
ทั้งหมด 9 รายการ