CAT internet promotion

เน็ตอยู่บ้าน จาก C internet BY CAT

                    เสริมพลังการเรียนรู้จากที่บ้าน เพื่อลูก ๆ หลาน ๆ ที่คุณรัก

                    กับโปรเน็ตสุดคุ้ม เพื่อส่งเสริมคนที่ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

                    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ CAT เปิดตัว Package "เน็ตอยู่บ้าน"

                    เพื่อส่งเสริมการเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

                    100/50 Mbps ราคาเพียง 390 บาท/เดือน
                    ฟรี!!
                    ค่าบริการ 3 เดือน นับจากวันเปิดให้บริการ
                    ค่าแรกเข้า, ค่าติดตั้ง, ค่าอุปกรณ์ และค่าลงทะเบียน
                    สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น!!