CAT cyfence ข่าวสารกิจกรรม

CAT cyfence คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลก “2016 Thailand Managed Security Service Provider of the Year”

24.03.2016

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ประกาศความพร้อมเป็นผู้นำในการให้บริการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศยอดเยี่ยม โดย ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติรับมอบรางวัล “2016 Thailand Managed Security Service Provider of the Year” จากงาน 2016 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards โดย ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

รางวัลนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของผู้ให้บริการ Managed Security Service Provider (MSSP) ผ่านศูนย์ Security Operation Center (SOC) ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 27001 แห่งแรกในประเทศไทย สู่รางวัลเกียรติยศที่การันตีการเป็นผู้ให้บริการ MSSP ในเวทีระดับโลก ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปี “CAT cyfence” ได้มุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการในทุกๆ ด้านมาอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การได้รับรางวัล “2016 Thailand Managed Security Service Provider of the Year” ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาจากผลวิจัยเชิงลึก และกระบวนการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน ในด้าน Revenue and revenue growth, Market share and market share growth, Service offerings และ Key innovation and achievements

นับเป็นอีกรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรผู้ให้บริการ MSSP ที่มีความโดดเด่นในการเติบโตของธุรกิจและการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งตอกย้ำถึงศักยภาพการให้บริการบริหารจัดการและเฝ้าระวังภัยคุกคามระบบสารสนเทศ ตลอด 24×7

และที่สำคัญเพื่อความมั่นใจในคุณภาพบริการที่ลูกค้าจะได้รับ ในฐานะผู้นำการให้บริการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศยอดเยี่ยม ภายใต้แบรนด์ CAT cyfence