NEWS & EVENTS

การประชุมรับฟังชี้แจงสาระสำคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

06.09.2016

บรรยากาศการประชุมรับฟังชี้แจงสาระสำคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 12.30 -17.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ  โดย CAT ได้นำบริการ CAT e-entertainment ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดสัญญาณ  สามารถรับชมผ่านทาง www.cateentertainment.com  และ  www.mict.go.th  มือถือรับชมผ่านทาง Application CAT Channel