NEWS & EVENTS

CAT เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการโทรคมนาคม ผ่าน cen pay

08.09.2016

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการโทรคมนาคม ผ่าน cen pay เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งรับชำระเฉพาะผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาตามใบแจ้งค่าใช้บริการโทรคมนาคมที่มีบาร์โค๊ดเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียม 5 บาทต่อใบแจ้งค่าใช้บริการ ผู้สนใจใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ให้บริการ cen pay ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2559