CAT cyfence ข่าวสารกิจกรรม

บริการ Email Security ติดต่ออย่างมั่นใจ หมดกังวลกับภัยแฝงและไวรัส

27.10.2016

อีเมลเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร แต่ก็เป็นช่องทางที่อาจนำมาซึ่งภัยคุกคามต่างๆ ที่สามารถสร้างปัญหาให้แก่องค์กรได้ บริการ Email Security เป็นบริการรักษาความปลอดภัยให้กับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สร้างความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารด้วยอีเมล ลดพิเศษ 30 %  วันนี้ - 31 ธ.ค. 59 เท่านั้น