NEWS & EVENTS

กสท เปิดให้บริการฟรี WiFi สำหรับประชาชนทั่วไป

01.09.2015

กสท เปิดให้บริการฟรี WiFi สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปี 58 นี้ สามารถใช้งานได้โดยการลงทะเบียนผ่าน Free CAT WiFi ที่ปรากฎหน้าจอ เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้งานในช่วงเทศกาล

วิธีการใช้งาน Free CAT WiFi by CAT internet

  1. ค้นหาสัญญาณ WiFi ที่ชื่อ CAT WiFi 

  2. ลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการให้ครบถ้วนแล้วกดยืนยัน (Accept)

  3. จะได้รับ Username และ Password เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต 

  4. เริ่มต้นใช้งานโดยใส่ Username และ Password ในหน้า log on กดปุ่ม ok เพื่อใช้งาน (Free 30 นาที)

  5. เมื่อใช้งานเสร็จ หรือต้องการออกจากระบบให้คลิ๊ก log off