NEWS & EVENTS

CAT จัดสัมมนาแนะความรู้ใหม่ให้ลูกค้า CAT EDI

03.09.2016

 

 

บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ บริษัท คอมพิวเตอร์ ดาต้า ซีเต็ม จำกัด (CDS) จัดงานสัมมนาบริการ  CAT EDI  เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างใบส่งสินค้าใหม่ รายละเอียดบริการ รับ-ส่ง ข้อมูลระบบ Paperless การปรับปรุงโปรแกรมของ Paperless ใหม่ ในการรองรับ NSW  การสร้างความเข้าใจใน Software Application ใหม่ รวมถึงกระบวนการพิธีการทางศุลกากร  เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมรอยัลนาคารา หนองคาย