main banner test

CAT HIGHLIGHT [ VIEW ALL ]

NEWS & EVENTS [ VIEW ALL ]

CAT CSR มุ่งมั่นสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะในโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” นำเทคโนโลยี IoT ร่วมพัฒนาการทำเกษตรสมัยใหม่ให้กับ โรงเรียนวัดหุบรัก (ไพรประชาอุปถัมภ์) จ.นครปฐม จุดประกายเด็กไทยให้มีใจรักการเกษตร

CAT ร่วมผนึกกำลังถ่ายทอดสดและการรายงานข่าว การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

CAT ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ครบรอบ 29 ปี

CAT ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงดิจิทัลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดนรนาถสุนทริการาม

คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ Digital Park Thailand จังหวัดชลบุรี

คณะผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน CAT Tower บางรัก

CAT จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 ณ วัดอินทารามวรวิหาร

CAT ร่วมแสดงความยินดีกับรองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

CAT VDO [ VIEW ALL ]

  • Asean Digital Hub

    ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของ CAT