จากกรณีผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ my ไม่สามารถใช้งานโทรออกรับสาย และใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ในหลายพื้นที่ ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 28 มิ.ย.62

28.06.2019

                    จากกรณีผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ my ไม่สามารถใช้งานโทรออกรับสาย และใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ในหลายพื้นที่ ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 28 มิ.ย.62 

                    โดยปัญหาเกิดจากความขัดข้องของระบบ Signaling ซึ่งได้ตรวจสอบแก้ไขและหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวอีก

                    ทั้งนี้ my ดำเนินการเยียวยาผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยให้โทรทุกเครือข่าย ใช้งานอินเทอร์เน็ต และส่ง SMS ได้ไม่จำกัด ฟรี  ใช้งานได้ทันที

                     โดยไม่ต้องกดรับสิทธิ์ ถึง 1 ก.ค. 62 

                     my ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้